Huis verhuren belasting - Huurder Gevraagd , HGD

Direct Contact

Wilt u meer informatie over huis verhuren belasting? Huurdergevraagd.nl is u hier graag mee van dienst!

Het verhuren van uw huis (gedeeltelijk of geheel) brengt soms voordelen met zich mee. Zoals het opvangen van lasten of het genereren van inkomsten.

Gedeeltelijke verhuur

Bij gedeeltelijke verhuur verhuurt u een deel van uw woning, zoals een kamer of een verdieping. Voor veel mensen is dit een fijne optie omdat ze zo gezelschap hebben en/of extra inkomsten genereren. Het voordeel van gedeeltelijke verhuur is dat u recht kunt hebben op kamerverhuurvrijstelling. Om recht te mogen hebben op deze vrijstelling dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

– Verhuurde deel is onderdeel van uw woning
– Ontvangen huur is niet hoger dan €4748,-. Deze huur dient inclusief vergoedingen te zijn voor bijvoorbeeld gebruik meubilair, energie enzovoort
– U en de huurder dienen ingeschreven te zijn bij de gemeente op het adres van de woning
– Verhuur is niet van korte duur (bijvoorbeeld de verhuur aan vakantiegangers)

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan mag u de volgende inkomsten en aftrekbare kosten aangeven bij de belasting:

– Inkomsten: Eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoeven niet te worden aangegeven.
– Aftrekbare kosten: Rente over eigenwoningschuld van de hele woning

Als u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet dan valt het verhuurde deel van uw woning in box 3. Dan dient u de waarde van het verhuurde deel en een evenredig deel van de eigenwoningschuld aan te geven in box 3. De rente over het verhuurde deel mag niet worden afgetrokken van de belasting.

Gehele huis verhuren

Als u een geheel huis verhuurt geldt dit als ‘overig onroerend goed’. Dit betekent dat dit huis niet uw hoofdverblijf is. In dit geval dient u de WOZ-waarde van uw huis aan te geven bij de belasting.

Als de huurder huurdersbescherming geniet dient u een percentage van de WOZ-waarde af te trekken. De jaarhuur bepaalt dit percentage. Staat het huis in het buitenland? Dan dient u de waarde in het economisch verkeer aan te geven (in onbewoonde en onverhuurde staat op 1 januari van het jaar van afgifte).

Wilt u een geschikte huurder voor uw huis? Meld dan nu uw huis vrijblijvend aan op Huurdergevraagd.nl! Wij matchen uw woning aan een woningzoekende uit ons bestand van 30.000 woningzoekenden. Als er een match is neemt de makelaar waar de woningzoekende zich heeft ingeschreven binnen 48 uur contact met u op.