Enquête commissie Woningcorporaties geeft advies - Huurder Gevraagd , HGD

Direct Contact
6 November 2014
Category
Uncategorized
Comments 0

Tags , , , ,

De parlementaire enquête commissie Woningcorporaties heeft advies gegeven over de werkwijze binnen woningcorporaties. Volgens hen moeten er veel dingen gaan veranderen tussen de onderlinge relaties van woningcorporaties, huurders en de gemeenteraad.

De commissie werd door de Tweede Kamer ingesteld nadat wonigcorporatie Vesta 2 miljard euro verloor door risicovolle derivatenhandel. De huurders van Vestia en in mindere mate de huurders in de rest van Nederland zijn daar financieel nog steeds de dupe van.

De enquête commissie vindt dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak: het leveren van sociale huurwoningen. Ze moeten zich niet meer bezighouden met commerciële projecten, ze zijn geen ondernemers of bedrijven, maar moeten dienstbaar zijn aan de maatschappij. Ook moeten de gemeenteraad en huurders meer inspraak krijgen over de bouw van nieuwe huurwoningen op lokaal niveau.

Bron: NOS

Comments are closed.