Toezichthouder woningcorporaties te positief over financiele situatie - Huurder Gevraagd , HGD

Direct Contact
19 December 2014
Category
Uncategorized
Comments 0

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting laat de financiële situatie van woningcorporaties rooskleuriger lijken dan dat het daadwerkelijk is. De toezichthouder stelde in het financieel sectoroverzicht dat het eigen vermogen van woningcorporaties met bijna 13 miljard is toegenomen.

Branchevereniging Aedes zegt dat woningcorporaties helemaal niet rijker worden en dat het gaat om een papieren vermogensstijging. Uit het sectoroverzicht blijkt dat de stijging komt door het verhogen van huren en het verlagen van kosten. Voor de komende jaren willen woningcorporaties op deze voet doorgaan, maar Aedes zegt dat het nog maar de vraag is of deze huurverhogingen wel kunnen worden doorgevoerd.

Bron: Het Financieele Dagblad

Comments are closed.