VVD en PvdA willen bouw nieuwe huurwoningen stimuleren - Huurder Gevraagd , HGD

Direct Contact
30 October 2014
Category
Uncategorized
Comments 0

Tags , , ,

Een nieuw stimuleringsplan voor de bouw van goedkope en duurdere huurwoningen moet er voor zorgen dat er meer woongelegenheid ontstaat en minder lange wachtlijsten. Dit plan dienen coalitiepartijen VVD en PvdA vandaag in bij het debat over de begroting Wonen.

In het plan staat dat woingcorporaties en investeerders in sommige gevallen vrijgesteld worden van de verhuurdersheffing. Voor woningcorporaties geldt dat als ze nieuwe sociale huurwoningen, met een huur tot 600 euro per maand, bouwen en voor investeerders wanneer ze kantoren of andere vastgoedprojecten ombouwen tot appartementen of studio’s in de vrije-huursector.

De verhuurdersheffing is een bedrag dat betaald wordt door verhuurders aan het rijk voor hun woningbezit. Deze heffing levert het rijk zo’n 1,7 miljard euro op. VVD en PvdA menen dat het plan geen gevolgen heeft voor de hoogte van de opbrengst.

Bron: NOS.nl

Comments are closed.